หน้าหลัก-วิธีการสั่งซื้อและช่องทางการชำระเงิน-

วิธีการสั่งซื้อและช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงินผ่าน SCB Easy
ในการชำระเงินผ่าน SCB Easy App ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชีกับทางแอปพลิเคชั่น SCB Easy จึงจะสามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้ โดยสามารถทำได้ 3 รูปแบบดังนี้